Privacy verklaring

Algemeen
Yves Events is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.yvesberendse.nl.
In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen.

Yves Events respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk worden behandeld.

Vertrouwelijkheid en verstrekking van gegevens aan derden
Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Yves Events. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen ten allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Yves Events kan derden inschakelen bij de dienstverlening. Yves Events zal deze derde partijen verplichten tot strikte geheimhouding en beveiliging van uw persoonsgegevens.

Ook kan het voorkomen dat Yves Events op grond van een wettelijke verplichting uw gegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld aan politie of justitie.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek van een website naar uw computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw computer. In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren, zodat u deze informatie niet steeds opnieuw hoeft te verstrekken en om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Controleer daarvoor de instellingen van uw browser. In het geval dat uw browser cookies weigert, kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Wijzigingen
Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen en de meest actuele versie van deze privacy verklaring kunt u op deze pagina vinden.

Vragen
Wij helpen u graag als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze privacy verklaring of indien u kennis wilt nemen van de gegevens die wij van u verwerken of als u deze wijzigen. Kunt u contact opnemen via info@yvesberendse.nl

2023 ยฉ YvesBerendse.nl - by KvdB fotografie & Design